Ceník nabízených služeb - platný od 1.2.2017

Typ služby Cena
Základní sazba 260 Kč/hod - účtováno po 1/2 hodině
Při větším rozsahu prací dohodou
Kilometrovné po Kralupech 30,- Kč/jízda
Kilometrovné mimo Kralupy 9,00 Kč/Km
Kilometrovné při odvozu suti, odpadu, prořezaných větví, trávy 11,00 Kč/Km
Práce mimopracovní dobu (na přání zákazníka) příplatek 50%

Nejsem plátcem DPH

Cenu zakázky počítám z :

• odpracovaného času

• ceny materiálu, poplatek za skládku

• dopravy

• dopravy a času při nákupu materiálu pro danou zakázku

• Níže jsou uvedeny příklady cen za práce, na které se ptáte

• • Sekání trávy strunovou sekačkou : hodinová sazba za čistý čas sekání + 80Kč/celou hod (použití stroje)

• • Sekání trávy benzinovou pojezdovou sekačkou : hodinová sazba za čistý čas sekání + 80Kč/celou hod (použití stroje)

• • Prořez větví, keřů motorovou pilou : hodinová sazba za čistý čas řezání + 80Kč/celou hod (použití stroje)

• • Stříhání benzinovým plotostřihem : hodinová sazba za čistý čas řezání + 80Kč/celou hod (použití stroje)